Prosperity - Achieving Life Fulfillment
Aktualności

Coaching Wizerunkowy

– sesje indywidualne

Budowanie harmonii wnętrza zgodnego ze stylem i wizerunkiem zewnętrznym.

„ To co osiągniesz przez realizowanie swoich celów nie jest tak ważne, jak to kim się staniesz, gdy je zrealizujesz ” Tony Robbins

Cel:
Zbudowanie wysokich kompetencji wewnętrznych i osobistej mocy. Zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na zbudowanie wizerunku asertywnego, charyzmatycznego człowieka swobodnie poruszającego się w świecie biznesu, polityki, wyrafinowanego i atrakcyjnego towarzysko. Skuteczne budowanie dobrych relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu i wiarygodności. Przełamanie nieuświadomionych barier w każdej sytuacji / towarzyskich, zawodowych, w sytuacjach wyzwań/.

Dla kogo:
Dla osób piastujących stanowiska publiczne i aspirujących do pełnienia odpowiedzialnych funkcji. Dla managerów i liderów Dla osób o wysokiej pozycji społecznej i towarzyskiej. Dla przygotowujących się do pełnienia nowych ról zawodowych i społecznych. Dla wszystkich, którzy chcą zbudować spójny wewnętrznie i zewnętrznie wizerunek charyzmatycznej osoby przyciągającej przyjaciół i klientów i w sposób atrakcyjny prezentować siebie i swoją Firmę.

Korzyści:
Nabycie, opartej na rzetelnej wiedzy, swobody i pewności siebie pozwalającej podejmować nowe wyzwania, nowe role, swobodnie się czuć w nowych sytuacjach. Nabycie umiejętności społecznych i budowania dobrych relacji międzyludzkich opartych na zaufaniu i wiarygodności. Zwiększone poczucie kompetencji i chętne podejmowanie nowych wyzwań. Wykreowanie profesjonalnego wizerunku zgodnego z osobowością i temperamentem. Poprawa wizerunku i wiarygodności Firmy na rynku.

Nasz Zespół złożony ze specjalistów: coacha, specjalisty od komunikacji werbalnej i niewerbalnej, stylisty, specjalisty od etykiety, pomaga Klientowi budować harmonię wnętrza zgodnego ze stylem i atrakcyjnym wizerunkiem zewnętrznym.
Nasze działania znakomicie uzupełnia profesjonalna Agencja Reklamowa.

Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem.

Zapisz Się

Sprawdź też

Prosperity Coaching

ProsperityCoaching® to coaching nowej generacji. Wg ProsperityCoaching® coaching jest jednym z najbardziej skutecznych sposobów komunikacji. Jest …