Prosperity - Achieving Life Fulfillment
Aktualności

Asertywność

czyli jak być sobą i nie ranić innych.

Kiedy:  , szkolenie jednodniowe – 8 godzin – 10.00-18.00
Gdzie:  Warszawa

Cel szkolenia:
– zbudowanie świadomości swoich praw i zakreślenie własnych granic,
– nabycie umiejętności asertywnego wyrażania siebie w kontakcie z innymi,
– poznanie technik PBP.

W programie m.in.:
• definicje i rola asertywności w życiu,
• mapa asertywności,
• samoświadomość i poczucie własnej wartości jako podstawa i źródło asertywnej postawy,
• zasady asertywności i typy zachowań,
• prawa człowieka asertywnego,
• zasady Prosperity w kształtowaniu asertywnej postawy,
• empatia i techniki PBP,
• ćwiczenia w wyrażaniu próśb i potrzeb,
• wyrażanie uczuć,
• obrona swoich praw w kontaktach osobistych i zawodowych,

Korzyści dla uczestników:
• praktyczna wiedza i umiejętności do natychmiastowego wykorzystania w każdym środowisku,
• poznanie typów zachowań nieasertywnych,
• zwiększenie świadomości i pewności siebie,
• poznanie swoich praw i sposobów ich egzekwowania,
• nabycie umiejętności stawiania granic,
• poznania zasad i technik wspierających skuteczną i asertywną komunikację,
• nabycie umiejętności wyrażania próśb i potrzeb,,
• zastosowanie technik PBP,
• zbudowanie postawy asertywnej poprzez samoświadomość i empatię,
• stworzenie planu rozwoju umiejętności asertywnego komunikowania się,

Metody pracy :
• testy,

• ankiety,
• interaktywne mini – wykłady,
• symulacje,
• ćwiczenia indywidualne i grupowe,
• metafora,
• techniki NLP,

Nasze kursy i treningi to praktyczne zajęcia warsztatowo – ćwiczeniowe prowadzone przez doświadczonych trenerów niezwykle skutecznymi metodami.
Inwestycja:  490,00 zł. (btto)

Ilość uczestników: do 20 osób
O wpisaniu na listę uczestników decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.

Cena obejmuje:
• profesjonalne szkolenie,
• materiały szkoleniowe do natychmiastowego wykorzystania,
• certyfikat uczestnictwa,

Zapraszamy.
Zespół Szkoleniowy Instytutu Prosperity

Sprawdź też

NOVA TY – NOVY TY

NOVA TY – NOVY TY ŚWIADOMA/Y SIEBIE, SWOICH MOŻLIWOŚCI, SWOICH PRAW 24 lutego 2018 – Warszawa (10.15-18.00) WARSZTAT O TYM, JAK BUDOWAĆ …